Artykuły

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowe Sposoby Ostrzegawcze (DSO) ułatwiają przekazywanie treści głosowej jak również sygnałów ostrzegawczych w obszarze budowli, tak ażeby umożliwić sprawną ewakuację w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego, wybuchem lub innych sytuacji kryzysowych.

Komunikaty głosowe, w trybie DSO, mają szansę być nadawane: zmechanizowane - aktywacja poprzez system wykrywania pożaru jak też poprzez operatora systemu lub uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji panów i pań zlokalizowanych w obiekcie w trakcie wystąpienia zagrożenia.

Cel stosowania DSO

Wielokrotnie są to zwykle osoby nieznające właściwie systemu wnętrz, kierunków ewakuacji. Olbrzymia część pań oraz panów może znaleźć się w gmachu pierwszy raz oraz nie posiadać jakiejkolwiek wiadomości o gmachu. W powiązaniu z taką sytuacją układy ostrzegawcze montowane są w szczególności w obiektach powszechnej użyteczności, hotelowych, zamieszkania zbiorowego, dworcach, portach, stacjach metra.